Breeam nl

breeamAannemersbedrijf van Schaik B.V.: Aannemer met BREEAM NL specialisten!

Door de Dutch Green Building Council (DGBC) is onlangs de beoordelingsmethode BREEAM-NL gelanceerd. Met deze methode beoogt de DGBC een instrument in de markt zetten waarmee de duurzaamheid van een gebouw (of gebied) onafhankelijk beoordeeld kan worden. De Dutch Green Building Council gebruikt het BREEAM-schema vanwege de grote rol die het internationaal speelt. Het is het belangrijkste en meest gebruikte duurzaamheidskeurmerk voor gebouwen ter wereld.

BREEAM staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method en vormt dus een internationale standaard. De toevoeging NL geeft aan dat het hier om de Nederlandse versie gaat.

Bij toepassing van BREEAM-NL wordt op gebouw(gebieds)niveau gekeken naar energieverbruik (19%),

landgebruik & ecologie (10%), bouwproces (12%), watergebruik (6%), afval (7,5%), vervuiling (10%), transport (8%), materialen (12,5%) en gezondheid/comfort (15%). De systematiek gaat uit van een kwalitatieve weging, met als totaalscore één van de volgende duurzaamheidslabels: Pass, Good, Very Good, Excellent of Outstanding. Dit duurzaamheidslabel kan in de vorm van een certificaat worden vastgelegd.

Binnen aannemersbedrijf van Schaik zijn onlangs twee mensen opgeleid tot geregistreerd BREEAM-NL-expert. Hierdoor is aannemersbedrijf van Schaik b.v. in staat de BREEAM-credits van haar bijdrage aan een duurzaam gebouw inzichtelijk te maken.